Zásady ochrany osobných údajov

1. Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

Ďalej uvádzame informácie o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré máte osobne k dispozícii, napr. Meno, adresa, e-mailová adresa, správanie používateľa.
Zodpovedný podľa Art. 4 ods. 7 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (DS-GVO) je Mickiewiczova 16, Bratislava 811 07, Slovensko, E-Mail: info@healthity.store (pozri náš odtlačok).

Ak využívame zmluvných poskytovateľov služieb na jednotlivé funkcie našej ponuky alebo ak chcete použiť vaše údaje na reklamné účely, budeme vás podrobne informovať o príslušných transakciách. Pritom tiež pomenujeme zadané kritériá pre trvanie úložiska.

2. Vaše práva

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, máte nasledujúce práva:
Právo na informácie,
Právo na opravu alebo zrušenie,
Právo na obmedzenie spracovania,
Právo namietať proti spracovaniu,
Právo na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov dozorným orgánom na ochranu údajov.

3. Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok

V prípade čisto informatívneho používania webovej stránky, tj ak sa nezaregistrujete alebo inak neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať iba osobné údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server. Ak si chcete prezrieť našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli ukázať našu webovú stránku a zaistiť stabilitu a bezpečnosť (právny základ je článok 6 ods. 1 veta 1 DS-GVO):
IP adresa
Dátum a čas žiadosti
Rozdiel v časovom pásme oproti strednému času Greenwich (GMT)
Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
Prístupový stav / stavový kód HTTP
každé prenášané množstvo údajov
Webová stránka, z ktorej žiadosť pochádza
prehliadač
Operačný systém a jeho rozhranie
Jazyk a verzia softvéru prehliadača.
Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky ukladajú do vášho počítača aj cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na pevnom disku priradené prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorého orgán, ktorý súbor cookie nastavuje (tu prostredníctvom nás), prijíma určité informácie. Cookies nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby ponuka internetu bola celkovo užívateľsky príjemnejšia a efektívnejšia.
Použitie cookies:
Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a fungovanie sú vysvetlené nižšie:
Prechodné cookies (pozri b)
Trvalé cookies (c).
Po zatvorení prehľadávača sa prechodné súbory cookie automaticky odstránia. Patria sem najmä súbory cookie relácie. Tieto ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorého je možné spoločnej relácii priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača. Toto umožní rozpoznať počítač po návrate na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa odstránia po odhlásení alebo zatvorení prehľadávača.
Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po určitom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača.
Svoje nastavenie prehľadávača môžete nakonfigurovať podľa svojich predstáv. B. odmietnuť prijatie cookies tretích strán alebo všetkých cookies. Uvedomte si, že možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto stránky.

4. Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej stránky

Okrem čisto informatívneho využitia našej webovej stránky ponúkame rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť. Aby ste to mohli urobiť, musíte spravidla poskytnúť ďalšie osobné informácie, ktoré používame na poskytovanie služby a na ktoré sa vzťahujú uvedené zásady spracovania údajov.
Sčasti používame na spracovanie vašich údajov

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete tu. privacy policy here.